flag_uk  flag_greece
SERBIA2

NOVI ZAKON O KOCKAJNU U SRBIJI

Novi zakon o kockanju , koji je usvojen 22.novembra 2011. ustanovljen je kako bi se smanjio broj nelegalnih operatera i problem pranja novca, koji u Srbiji još uvek nalazi način da preživi. Očekivanja od novog zakona su visoka, budući da cilja na kontrolu on-line kockanja, elektronsko praćenje operatera kao i pojednostavljenje oporezivanja u ovoj industriji.

Nove regulative predviđaju da najmanja dozvoljena udaljenost igraonica od škola bude povećana sa 150 na 200 metara, posebne igre na sreću su sada ograničene na maksimum 18 sati dnevno, a kompanije imaju pravo da organizuju maksimum 2 igre na sreću godišnje, umesto 4 kako je to ranije bio slučaj.

Osim toga, nove regulative navode da će morati da se utvrđuje poreklo kapitala koje dospeva na tržiste igara na sreću, i da će Vlada morati da navede dozvoljene lokacije za buduća kazina.

Prilikom podnošenja zahteva za dobijanje dozvole za otvaranje novog objekta, podnosilac zahteva treba da priloži dokaz o tome da već poseduje bar jedan objekat ove vrste, kao i 5 godina iskustva u ovoj oblasti. Naknade za automate za igru su uvećane sa dosadašnjih 180 EUR godišnje, na 25 EUR mesečno, dok će naknade za organizovanje nagradnih igara biti povećane sa 20% na 25% od ukupne vrednosti premije. Nove dozvole dobijaju se na 10 godina, a biće određen i porez od 5% na bruto prinos na godišnjem nivou.

Najniži iznos novčane kazne za kršenje novih odredaba, uvećan je čak 10 puta, te je najniži iznos za kompanije povećan sa RSD 10.000,00 na RSD 100.000,00, a za odgovorna lica sa RSD 5.000,00 na RSD 50.000,00 .

Treba pomenuti da su prihodi od igara na sreću u periodu između januara i avgusta 2011. godine dostigli rekordni iznos od RSD 3,280,873,593.17, što je za 5.8% više nego u istom periodu prošle godine, sa tendencijom daljeg rasta u 2012. godini i dalje.

Udruženje JAKTA je veoma optimistično kada je u pitanju novi zakon. Odbor je podržalo i Ministarstvo unutrašnjih poslova, što znatno olakšava regulisanje naplate poreza, zaštitu igrača i promociju prava i zakona uopšte.BACK TO MAIN PAGE